Om Bergmannhus

På huset er der opsat en lille mindeplade.

Huset Bergmannhus blev bygget i år 1912, til skibsmægler Rasmus Sofus Hansen.

I år 1926 overtog hans enke ejendommen og beholdt det, indtil år 1933, hvor hun solgte det til Forfatterinden Karin Michaelis.


Huset og Karin Michaelis

Boligen brugte Karin Michaelis som sin egen beboelse, samtidig med, at hun også ejede ”Torelore” på Birke Allè, på Thurø, hvor hun husede flygtninge fra nazi Tyskland. I ”Torelore” havde hun også tit besøg af mange kendte personligheder, bl.a. forfattere og kunstmaler Niels Hansen.

På grund af krigen måtte Karin Michaelis selv forlade Thurø i år 1939 og hun vendte tilbage i 1946, hvor hun flyttede ind i Bergmannhus igen. Imens hun var væk, blev der taget vare på hendes ejendom af øens befolkning.

Hendes hjemkomst til øen, blev markeret af hele øens befolkning, ved at de modtog hende ved dæmningen og fulgte hende hele vejen hjem til Bergmannhus.

10. december 1946 blev Karin Michaelis udnævnt til æresborger på Thurø, hvor hun samtidig med modtog kong Chr. X`s frihedsmedalje. (Det fortæller lidt om, hvad det er for en personlighed, der har boet i huset).

I 1948 sælger Karin Michaelis, Bergmannhus, til en bestyrer Karl Stender. Karl Stender drev et Rekonvalescenthjem. Han solgte ejendommen i 1951 til terapeut Jenny Nielsen.


Persillehjemmet

Jenny Nielsen drev hjemmet videre, hvor hun bl.a. husede syge, der skulle rekreeres, vegetarer og andre der havde behov for omsorg og pleje. Alle beboerne var fra det, man i den tid kaldte, ”det pænere folk”.

Til huset var der en stor køkkenhave, hvor beboerne selv var med til at dyrke grøntsager m.m.
Ejendommen blev i Jenny Nielsens tid kaldt for ”Persillehjemmet”, af den lokale befolkning, på grund af, at haven netop blev passet af beboerne.

I 1956 blev Jenny Nielsen gift med pastor emeritus TD. Berthelin.
Ejendommen blev da lyst som Jennys særeje.

Jenny Berthelin, født Nielsen, sælger i 1978 Bergmannhus til Svendborg Kommune, som den dag i dag ejer ejendommen.

Thurø lokalhistoriske Forening

I 1983 flytter Thurø lokalhistoriske Forening ind på 1.salen, hvor et værelse var blevet sat i stand til foreningen. Efterfølgende er hele 1.salen, blevet istandsat, både for kommunens regning, men også af lokalhistorisk forenings egne midler.

Hele 1.salen er i dag i brug, og er et lille museum over livet på Thurø. Der er både arkiv, og også en kæmpe udstilling.

  • Der er en mindestue for forfatter og æresborger Tom Kristensen. (som både er æresborger på Thurø og i Svendborg.)
  • Der er en mindesamling for forfatter og æresborger Karin Michaelis.
  • Der er en mindestue for stifteren af Thurø lokalhistoriske Forening, Franck Huusfeldt.
  • Der er en mindesamling for tidligere kirke- og grønlandsminister Jørgen Peder Hansen, født på Thurø.
  • Der er en stor søfartsstue, som viser, hvor meget søen betød for thurinerne i gamle dage.

Man må sige, at 1.salen er hele Thurøs kulturarv.

Som Svendborg har en mindestue for forfatteren Johannes Jørgensen, har Thurø mindestue/mindesamling for forfatterne Karin Michaelis og Tom Kristensen.

Thurø lokalhistoriske Forening drives på frivillig basis. Foreningen bor gratis, men driver dagligdagen af egne midler, som skaffes via medlemsskaber. Derudover modtages der et årligt tilskud fra Svendborg Kommune (som alle andre arkiver også modtager).

Thurø lokalhistoriske Forening har 519 medlemmer og der er 21 frivillige, som har deres gang på arkivet. Den aldersgruppe der beskæftiges på arkivet er fra 55 år til 90 år og der er et kæmpe engagement og stort sammenhold.

Se mere herom på http://www.thuroarkiv.dk/


Navnet Bergmannhus

Ejendommens navn ”Bergmannhus”, stammer fra skipper og husmand Jonathan Petersen Bergmann, som spillede en væsentlig rolle, i forbindelse med øens frikøb i år 1810.

Bergmannsvej blev opkaldt efter Jonathan Petersen Bergmann. Tidligere hed vejen, Krovejen.

Smedejernsrækværket, som er foran huset, ud mod Bergmannsvej, er lavet af Smedemester Rasmus Peter Huusfeldt, som blev født på Thurø i år 1864 og døde i år 1946 på Thurø. Smedejernsrækværket er omkring 100 år gammelt, og blev for nogle år siden, renoveret af Thurø lokalhistoriske Forening.

 

16. april 2014
Inger Søsborg

Formand
Thurø lokalhistoriske Forening