Foreningen

Foreningen Bergmannhus blev stiftet den 4.marts 2014.

  • Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at fremme Thurø borgeres trivsel ved at bevare Bergmannhus.
  • Foreningen drives af frivillige borgere i alle aldersgrupper, der er medlemmer af foreningen.
  • Foreningen styres af en bestyrelse.

Thurøs ildsjæle tænker, at Bergmannhus skal dække lokalområdets behov for et hyggeligt samlingssted med mange sociale og kulturelle aktiviteter – understøttet af lokale frivillige.

Thurø bebos af 3595 borgere og har i dag intet forsamlingshus. Øen har brug for et samlingssted, hvor borgere i alle aldre kan mødes under kulturelle og sociale former.

Thurø mangler et sted, hvor unge mellem 13-18 år kan mødes i et trygt miljø beliggende i deres nærområde; en klub med mulighed for sociale aktiviteter.

Thurø kan bruge et sted, hvor turister, der besøger øen kan få viden om Thurø og dens historie i et hyggeligt og imødekommende cafemiljø.

Huset kan blive stedet, hvor ny tilflyttede borgere kunne bydes velkommen og få indsigt i de muligheder øen rummer.

Et samlingssted som Bergmannhus vil således henvende sig til en bred målgruppe. En bred målgruppe har mange fordele, idet mennesker kan mødes på tværs. Unge møder gamle, mænd møder kvinder, almindelige borgere møder erhvervsdrivende og foreningsfolk. Møder, der kan føre nye samarbejder og sociale netværk med sig.

Bergmannhus vil blive et samlingssted for mange forskellige typer aktiviteter og med denne diversitet er der dannet et frugtbart grundlag for både styrkelse og bevarelse af det gode lokale samfund.


Thurø den 24. april 2014