Beretn2018

Formandens beretning til Generalforsamling marts 2018

Beretning2017ForeningenBergmannhus

Formandens beretning til Generalforsamling marts 2017

Beretn2016

Formandens beretning til Generalforsamling 2016

beretn2015

Formandens beretning til Generalforsamling 2015