Foreningens bestyrelse:

Lone Holm Jacobsen, formand / Tlf: 41 82 39 88
Mogens Grønning, kasserer / Tlf: 20 21 53 89 
Lene Bünger / Tlf: 30 49 62 20
Jytte Oldrup / Tlf: 22 53 79 62 
Bent Treldal / Tlf: 40 29 00 11 
Inger Søsborg / Tlf: 23 47 10 12 
Annette Ishoy / Tlf: 41 18 80 74 
Gunda Gisselmann, suppleant / Tlf: 20 76 75 51
Birgit Bræmer Jensen, suppleant