Husorden for Bergmannhus

 
1.Den låneansvarlige har ansvaret for, at husordenen bliver overholdt og skal
meddele et medlem af bestyrelsen konstaterede fejl eller mangler.
 
2.Efter brugen af lokalerne skal møbler sættes tilbage, borde aftørres, der skal
ryddes op, og der skal fejes/støvsuges, gulvet i café og køkken vaskes evt. med
speciel rengøringsmiddel (står i depotet). Alt ibrugtagen service vaskes op og
affald skal kastes i de respektive beholdere, som står i køkkenet, og bringes i
de korrekte affaldscontainer.
 
3.Svendborg Kommune har indført en ny affaldsordning, denne ordning
skal vi anmode huset bruger overholde.
 
4.Toiletter skal rengøres.
 
5.Før brugen af køkkenets maskiner skal vejledningen til disse gennemgås.
 
6.Der må ikke, ved de angivne flugtveje, opstilles møbler eller lignende i
forbindelse med arrangementer.
 
7.Bestyrelsesmedlemmer og håndværkere skal have adgang til huset for
udbedringer.
 
8.Den låneansvarlige kan med koden til nøgleboksen få nøglen til lokalerne, efter
brug sættes nøglen tilbage i nøgleboksen. Endvidere skal den låneansvarlige
sikre sig, at alle vinduer er lukket og døre er låst, og kaffemaskine, kogeplader
og lys er slukket, når kulturhuset forlades.
 
9.Der er vedtaget forbud mod åben ild, og rygning er forbudt, og der må ikke
tændes op i pejsen. Dette af hensyn til den store mængde uerstattelige
dokumenter, der befinder sig i arkivet på 1.sal. Rygning kan kun foregå uden
døre og i behørig afstand fra huset. Cigaretskod skal kastes i dertil indrettede
beholdere.
 
10.Kode til trådløst internet kan udleveres sammen med nøgle.
 
11.Husdyr må ikke medbringes.
 
12.Det er forbudt at køre på rulleskøjter, løbehjul eller lignende i kulturhuset.
 
13.Kulturhusets personale har ret til at skride ind over for personer, der opfører sig
upassende.
 
14.Der må ikke spilles musik efter kl. 24.00.
 
15.Udskænkning af alkohol til personer under 18 år er forbudt.
 
16.Brugere af Bergmannhus er selv ansvarlig for at overholde de gældende
COVI - 19 regler
 
Bestyrelsen for Bergmannhus
 
Revideret 10, juni 2021